PF2022

Někde se z věcí všedních staly věci vzácné a jinde luxus ztratil svůj lesk a slávu.Procházíme změnou i převrácením hodnot. Trendy dnešní doby směřují k hloubce našich vlastních vesmírů. Přestáváme se snažit zalíbit druhým a nacházíme lásku sami k sobě.Kvalita je upřednostněna před kvantitou, empatie před slušností a přirozenost před kalkulem. To by mohly být dobré signály k světu lepšímu.
Mějme otevřené oči, mysl i srdce a vnímejme svět v nás i okolo nás.Vše, co jsme stvořili, má zde své místo, záleží na nás, jak s tím naložíme dál.
Přejeme naplněný, radostný, tvůrčí a zodpovědný rok 2022.