W: STYLENAP|AD

Czech Fashion Council ve spolupráci s Janou Hanychovou, business konzultantkou, připravili speciální workshop postavený na míru kreativním profesionálům nejen z oblasti módy.
Předností Jany je několik zásadních talentů a dovedností. Dlouholeté zkušenosti z mezinárodního obchodu, velká empatie s kreativními lidmi a konstruktivní analýza aktuální situace.
Jana je velmi inspirativní a pozitivní osobnost, která svým entuziasmem inspiruje a povzbuzuje k potřebné aktivitě a odhodlání chopit se iniciativy budovat své vize.
Workshop je rozdělen do čtyř logických na sebe navazujících celků.
Zažijete 4 produktivní dny plné informací, modelových situací a praktických cvičení vycházejících z Vašich nápadů.
Veškeré detaily k programu workshopu naleznete na http://www.stylenap.cz/
stylenap|ad workshop