fashion_stl_cover

FASHION.STL

FASHION.STL

Druhý ročník

Do projektu se mohou přihlásit jak etablovaní módní designéři, tak studenti z České republiky a ze Slovenska, kteří mají zájem tvořit pomocí nové technologie 3D tisku autorské modely inspirované vyhlášeným tématem a budou dodržovat podmínky účasti v projektu.

ZADÁNÍ

Výsledkem práce pracovní skupiny je jeden stěžejní objekt či celá módní kolekce s použitím 3D tiskové technologie.

Podmínkou je nosná 3D tisková technologie, která může být doplněna jakýmikoliv tradičními oděvními postupy, textilními technikami a módními materiály.

Nejsou nutné požadavky na nositelnost a užitnost výsledného modelu, spektrum může být široké od uměleckého objektu přes doplňky po užitné a nositelné finální produkty. Důraz je kladen na celkovou estetiku návrhu.
Důležité je reflektovt vyhlášené téma tohoto ročníku
a ideu uplatnit na ztvárnění módního artefaktu.

FÁZE PROJEKTU
– 3D workshop pro vybrané designéry
– sestavení pracovních skupin (designér, modelář, tiskař)
– skicování návrhů
– modelování
– tisk prototypů
– finální tisk
– kompletování projektů
– prezentace

Facebook_iconTwitter_icon