O nás.

Czech 
Fashion Council
je platforma na podporu rozvoje a propagace módy v České republice.
Zastupuje, podporuje a propaguje český módní průmysl. Otevírá dialog nad aktuálními tématy v módě. Mapuje celou oblast, odborníky, firmy, média, veškeré zainteresované instituce i odborné akce.
Účelem spolku je podpora české módy v České republice i v zahraničí, propojení a aktivizace komunikace jednotlivých sfér české módní scény, intenzifikace fungování českého módního průmyslu, osvěta významu módy v kultuře společnosti, podpora vzdělávání v módním průmyslu či profesionální prezentace české módy.
LINE-H-Space-301

Industry

Fashion
Jewellery
Accessories
Shoes


LINE-H-Space-301

Happening

Weekly Spin
HQ Calling
Calendar
Support
LINE-H-Space-301

Connnect

Business

Education
Sponsoring
Mapping

CFC v číslech.

Next

10

Let

Za prvních 10 let fungování CFC jsme udělali kus práce.
CFC vznikl v létě roku 2013 reakcí na potřebu oborové organizace, která bude fungovat jako mediátor mezi kreativci, firmami, odbornými institucemi a státní správou, a to jak v domácím prostředí, tak na mezinárodní scéně.

 Jedním z hlavních cílů bylo mapování módního průmyslu, otevření dialogu a propojení jednotlivců a organizací s dalšími sférami. 

Program byl postavený na osvětě a vzdělávání mezi odbornou i laickou veřejností.

Next

66

Designerů

Odprezentovali jsme více než 66 talentů v šesti evropských metropolích – Berlín, Londýn, Budapešť, Milano, Kyjev, Bratislava – na mezinárodních přehlídkách, soutěžích, veletrzích a výstavách.

Next

60

Workshopů

Zorganizovali jsme přes 60 různých tematických workshopů pro studenty i profesionály. S Janou Siostřonkovou, profesionální Co-Active Coach a konzultantkou s více jak dvacetiletou praxí v mezinárodním obchodu, jsme několikrát otevřeli vzdělávací program pro podnikatele v kreativním odvětví s názvem Creative Fashion Business Program.
Velmi oblíbené byly kurzy Módní ilustrace a dále řemeslné kurzy jako Základy šití, Základ rukavičkářského řemesla, nebo aplikační workshop s Preciosou. 
Absolventi vysokých škol navštěvovali semináře Tvorba profesního portfolia, Moodboard anebo jazykové kurzy profesní angličtiny.

Next

35

Fashion
Talk
Room

Pravidelnými diskusními panely FASHION TALK ROOM jsme již v 35 epizodách přinesli zajímavé rozhovory s profesionály a výraznými osobnostmi nejen módního světa.

Next

25

Výstav

Osvětu zajišťoval výstavní galerijní program. Uspořádali jsme více jak 25 výstav, projekcí a prezentací, jak v prostorách naší galerie, tak na dalších platformách jako byl Design Week, Designblok, nebo pražský fashion week.Next

20

Pop-ups

Zorganizovali jsme více než 20 prodejních pop-upů, bazarů a prezentací domácím i zahraničním designerům a značkám.

Next

06

Shows

Uspořádali jsme 6 komponovaných módních přehlídek, na kterých se představilo přes 30 módních talentů a značek.

Next

01

Helping
Dolls

A naše srdeční záležitost – několik let podporujeme charitativní projekt Helping Dolls, který dražbou originálních módních panenek Barbie, oděných od předních módních návrhářů, pomáhá měnit životy potřebným. https://helpingdolls.com/

DIVIDER_Arrows

Stanovy.

LINE-H-Space-301

Podpora

Podporujeme tvůrce v oblasti módy, umění a designu, iniciujeme jejich propojování a zvyšujeme jejich konkurence-schopnost na trhu.
LINE-H-Space-301

Propagace

Organizujeme akce, které prezentují lokální módu odborné veřejnosti a širšímu publiku v tuzemsku a zahraničí.
LINE-H-Space-301

Vzdělávání

Podílíme se na podpoře vzdělávání v oblasti módy a přidružených oborů úzce spojených s módním průmyslem, a to formou přednášek, školení, seminářů aj.
LINE-H-Space-301

Kultura

Spolupořádáme a realizujeme kulturně-společenské akce zaměřené na rozvoj módní tvorby a propojení jednotlivých sfér módního průmyslu.
LINE-H-Space-301

Rozvoj

Díky otevřenému dialogu vytváříme vhodné podmínky pro rozvoj módního průmyslu v České republice.
LINE-H-Space-301

Spolupráce

Aktivně spolupracujeme se státními i nestátními organizacemi jak doma, tak v zahraničí.
LINE-H-Space-301

Osvěta

Šíříme povědomí o módním průmyslu a jeho významu v rámci společnosti, vytváříme prostor pro výměnu odborných zkušeností.
LINE-H-Space-301

Dialog

Věříme, že efektivní a transparentní komunikace mezi módní sférou a státní správou je klíčem k podpoře a ochraně zájmů tvůrců módy a designu v ČR.
LINE-H-Space-301

Mapování

Systematicky a důkladně zkoumáme aktuální stav módního průmyslu v Česku, identifikujeme aktuální příležitosti a výzvy.
DIVIDER_Arrows
ABOUT_Union

Executive board.

Nová výkonná rada Czech Fashion Council byla ustanovena v říjnu 2023 většinovou účastí řádných členů na funkční období tří let v tomto složení. Správní radě předsedá Olo Křížová, další dvě členky jsou Veronika Ondrůjová a Aneta Zelenková.

Rozhodčí komisi předsedá Markéta Elisabeth Kühn, další dvě členky jsou Monina Nevrlá a Michaela Šotová.
Olo Křížová
Chairwoman - Managing director
Olo je profesionální kreatér a vizionář působící v módní, designové a umělecké sféře více jak 30 let.
Profesní dráhu začala v devadesátých letech jako modelka, procestovala svět a pochopila tak reálnou strukturu módního průmyslu.
Postupně se vypracovala na pozici kreativní ředitelky zásadních módních akcí v Čechách a na Slovensku. V roce 2003 spoluzaložila platformu SFS na podporu nastupující generace módních tvůrců a 10 let ji vedla jako kreativní ředitelka. Na to navázala její pozice zakládající kreativní ředitelky MBPFW a Fashion LIVE! v Bratislavě, který vedla do roku 2018.
Zkušenosti z mezinárodního trhu nabyla jako vedoucí merchandiser pro evropskou síť prodejen značky TIME OUT a dále z jejího působení na pozici vedoucí design labu v Preciosa Crystal Components, který založila a ve kterém se svým designérským týmem vedla módní inspirační kampaně pro celý globální trh.
Olo je zakládajícím členem Czech Fashion Council ve kterém působila 10 let jako kreativní ředitelka. V současnosti zastává funkci výkonné ředitelky.

Její hlavní motor v práci pro lokální módní scénu je vize autentické, fungující a spolupracující sféry, která se profesionalizuje ve všech rovinách a je rovnocenným partnerem i v mezinárodním měřítku.
Aneta Zelenková
Head of Government Relations & Education
Aneta je studentkou posledního ročníku ateliéru Arts Management na UTB ve Zlíně, kde se zároveň angažuje jako koordinátorka komunikace s médii a na sociálních sítích. Ve svém studiu se věnuje převážně módě a fashion marketingu. Spoluorganizuje neziskový projekt Fashion Event Dotek, kde má poslední dva roky na starost komunikaci s médii. Se svým bakalářským výzkumem o studentech fashion designu vyjela na konferenci ELIA Biennial 2022 v Helsinkách. Absolvovala stáže v agentuře Artspeak PR a Mercedes Benz Prague Fashion Week. Aktuálně je na stáži v univerzitní galerii G18, kde se stará o komunikaci a PR a asistuje s grantovou činností. Také zde organizuje doprovodný program v rámci Fashion Revolution Week.
Díky Czech Fashion Councilu chce nadále prohlubovat svůj zájem o budování rovných podmínek pro mladé začínající designérstvo a zasazovat se o jejich rozvoj z pohledu vzdělání a podpory státních organizací.
Markéta Elisabeth Kühn
Head of Strategy
Markéta Elisabeth pochází z Brna, kde také vystudovala právnickou fakultu. Je doktorkou práv, právní praxi se však nikdy aktivně nevěnovala. Od roku 1982 působila profesionálně v oblasti modelingu, později i jako choreografka a organizátorka módních show.
Od počátku vzniku Czech Fashion Council je jeho členkou. V současné době zastává funkci předsedkyně rozhodčí komise, ale její hlavní činnost je vedení strategie CFC. Dlouhodobě se věnuje podpoře české módy a designu.
Markéta Elisabeth žije částečně na Seychelských ostrovech, je nadšenou cestovatelkou, zabývá se výzkumem a pořádá přednášky na téma experimentální poezie, je kurátorkou výstav a podporuje umělecké i kulturní projekty (např. celostátní výstava výtvarného umění Michael2007, Dressing Portfolio, designgate.cz, umělecký kalendář českých designérů Choose Yourself 2019).
Veřejnosti je známá spíše pod svým pseudonymem Sylva Lauerová – spisovatelka, publicistka, nakladatelka a mecenáška uměleckých projektů, o níž se říká, že se nebojí žádných tabu. Její tvorba osciluje mezi dvěma extrémními póly: ryze komerční literaturou a uměleckými počiny. Na svém kontě má bestsellery, například zábavnou a populárně naučnou Sexy strategii či svůj literární debut, erotický bestseller Hračka.
Michal Gabaj
Head of Business Development
Michal se více než 17 let profesionálně věnoval propagaci a rozvoji českého designu v zahraničí. Ačkoliv vystudoval filozofickou fakultu, španělštinu – ruštinu – politologii,  následně získal doktorát z Historie mezinárodních vztahů v Moskvě, jeho cesty z mezinárodní politiky zavítali do světa designu, umění a architektury.
Michal se věnoval business developmentu v Jižní Americe, na Blízkém východě a posledních 10 let působil jako ředitel české pobočky Preciosa v Moskvě. V současné době reprezentuje známý italský luxusní design brand Cassina ve střední a východní Evropě.
Je velký milovník designu, s inovativním myšlením a kreativním přístupem k výzvám v rychle se měnícím podnikatelském prostředí.
Má téměř dvě desetiletí různorodých zkušeností s prováděním úspěšných strategií rozvoje podnikání a vstupem na nové trhy. Silný vyjednavač s výbornými komunikačními a prezentačními schopnostmi. Celkově vysoce adaptabilní dynamická osobnost s touhou uspět a neustále se posouvat vpřed.
Michal chce své zkušenosti a vášeň zúročit i v módní sféře, a podpořit tak její profesionalitu a růst nejen na domácím trhu, ale i trzích zahraničních, protože věří v její potenciál.
Veronika Ondrůjová
Head of Craft Sector
Řemesla, jejich rozvoj a udržitelnost, jsou jedním z nejdůležitějších životních hybatelů, motivace a krásy ve Veroničině životě. Po většinu své profesionální kariéry se věnovala komunikaci a řízení projektů. Proto se zaměřila na budování povědomí o kráse a užitečnosti řemesel. Zastupovala především mladé řemeslně-designové značky, udávala jejich tón komunikace a starala se o jejich osvětu. Vystudovala Marketingové a sociální komunikace na UTB Zlín, a poté magisterský program Erasmus Mundus Master of Excellence - Euroculture - v Udine, Itálie a Bilbau, Španělsko.
Dle jejího přesvědčení je vlna ten nejlepší možný materiál a každý z nás by se měl věnovat rukodělné tvorbě - prospívá tělu i mysli.
Markéta Musilová
Head of Industry Development
Markéta je galeristka a kurátorka. Její profesní život je spojený s architekturou, designem, uměním a filantropií. Na střední škole se věnovala modelingu.
Vystudovala dvě vysoké školy, obor design a umění. Na jedné z nich více než deset let vyučuje. Studovala a pracovala ve Velké Británii, USA, Austrálii a Japonsku.
V minulosti se věnovala stavbě půdních bytů jako stavební dozor a interiérový designér. Realizovala více než sto bytů. Dále svoje organizační schopnosti uplatnila i při spolupráci na několika filmech.
Je členkou Společnosti bratří Čapků, pro niž píše články a spolupořádá literární večery. Již několik let navštěvuje dětské domovy a účastní se táborů jako dobrovolnice neziskové organizace Dobré Víly dětem.
V roce 2020 založila venkovní galerii s názvem Fasáda a v roce 2021 otevřela galerii SmetanaQ , kterou v současné době provozuje.
S manželem Petrem jí mimo lásky k rodině spojuje také patriotství, zájem o historii a směřování naší země. Proto by v rámci CFC ráda společně s ním přispěla k obnově českého oděvního průmyslu a navázala tím na jeho mnohaletou tradici.
Petr Musil
Deputy Head of Industry Development
Petr je vystudovaný právník a celý svůj profesní život zasvětil právní praxi, nejdříve v advokátních kancelářích a následně již mnoho let působí v mezinárodní bankovní skupině, aktuálně jako manažer právního oddělení zaměřeného na corporate governance a speciální projekty.
Mimo práci a rodinu se Petr věnuje komunální politice v oblasti podpory kultury a sportu. Velkým koníčkem je historie a výtvarné umění. Díky jeho ženě Markétě, která je galeristkou, se jejich dům proměnil na malou galerii.
Petr se chce především věnovat propojení kreativního světa módy se světem oděvního průmyslu a jeho financování. Tuto skvělou tradici je určitě nutné oživit a využít ke spokojenosti jak tvůrců, tak zákazníků.
Monina Nevrlá
Project Manager
Monina je tanečnice, performerka a choreografka.
Od roku 2016 se také věnuje choreografii a režii módních přehlídek pro české a slovenské designéry. Již třetí sezónu působí jako sólistka a choreografka v Prague Burlesque. Po dobu šesti let byla spolumajitelkou a agentkou v modelingové agentuře New Aliens Agency. V současné době přispívá jako production manager do magazínu Vogue CS.
Monina spolupracuje s CFC od roku 2016, chce být u vzniku a růstu stabilní české módní scény, nechat se inspirovat umělkyněmi a umělci a být jim nápomocna na jejich profesní cestě. Její vize je být součástí týmu lidí, kteří to vidí stejně, sdílejí své ideje a zkušenosti a pracují na jejich realizaci.


DIVIDER_Arrows

Advisory board.

CFC spolupracuje s profesionály z nejrůznějších oborů, z módního, textilního, ale i obchodního, průmyslového, či jiných odvětví, které jsou součástí aktivit organizace.
Jana Siostřonková
Jana je profesionální Business konzultant, facilitátor a Co-Active® kouč s více než 25 letou zkušeností ve světě mezinárodního obchodu, řízení dodavatelů, leadership, HR managementu a školení.
V roce 2009 založila společnost Stylenap s.r.o. která se zaměřuje na rozvoj byznysu, semináře tvořené na míru, individuální rozvoj v leadership jednotlivců i v korporátním světě.
Jana byla téměř od začátku externím konzultantem v oblasti směřování aktivit CFC. Díky znalostem módního průmyslu a obchodu obecně, vytvořila pro CFC speciální pásmo vzdělávacích seminářů s názvem Creative Fashion Business Program, kterým  prošlo několik desítek kreativců.
Její motivací je vidět lidi, jejich nápady, projekty a společnosti růst. Podporovat, stejně tak jako pomáhat, rozvíjet cestu ke spokojené budoucnosti, protože každá realizovaná cesta je vždy jedinečná.
Jana je nesmírně inspirativní a pozitivní člověk, jehož nadšení podporuje odhodlání klienta přijmout nezbytnou iniciativu k vytvoření vlastní vize. Hledá příležitosti přeměnit něco silného na něco skvělého.
Její životní motto je "Vždy být připraven na úspěch.”
Světlana Kulíšková Ruggiero
Světlana využívá ve své textilní tvorbě především technologii netkané textilie Art Protis, o jejíž záchranu se zasazuje již od 90. let. Tuto techniku, která vznikla v Brně v 50. letech 20. století, začala od roku 2009 během svého dlouhodobého pobytu v Itálii, posouvat od tradiční práce s vlnou směrem k současnějšímu vyjádření pomocí dalšího textilního materiálu. Dnes využívá textilní průmyslový i spotřebitelský odpad, materiály, jež testuje pro jejich nevyužitý ekologický potenciál. Vznikají tak netkané autorské textilie využitelné v módě či interiérovém designu. Propojuje tak staré s novým, taví minulost s přítomností, tradice s technologií. Jako důležitou součást své práce vnímá prolínání různých kultur a věří, že udržitelnost je odrazem současného životního stylu, nová, naléhavá potřeba. Je také zakladatelkou šicí dílny Brno šije a vedoucí nového progresivního oděvního oboru Ekotextil design při SŠUD Brno, zabývajícího se udržitelnou módou.
Z pozice profesionála se zodpovědným přístupem k módní a textilní tvorbě je nepostradatelným rádcem a konzultantem pro témata v CFC zaměřující se na udržitelnost a ekologii.
MgA. Jan C. Löbl
Jan působí jako vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design na FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Ve své volné tvorbě snoubí kostýmní výtvarnictví, scénografii a umění.
Jeho mysl je dokořán otevřená. Každý rozhovor s ním, na jakékoliv téma, je inspirativní, někdy znepokojující, ale ve finále laskavý a vizionářský. Je to osobnost, která v debatě předkládá paletu námětů, z kterých si lze vybrat a stavět na nich dál.

Jsou situace, kdy je konzultace nad aktivitami a programem CFC s Janem velmi přínosná a napomáhá vidět téma z větší perspektivy, což je vždy ku prospěchu všech zúčastněných.
PXS
PXS aka Peter Susan Sagat
Fashions x Art x Postcontemporary Holistic Cultures Communications Sentience Mutations and Adaptations / Weird Issues in an Apocalyptic world / Performer Lecturer Speaker Consultant Curator Painter Writer Feminist and Forecaster
Vizionářské vhledy, které PXS předkládá formou performativních přednášek, nemají přinejmenším v evropském kontextu obdoby. Jsou esencí hlubokých dlouhodobých analýz, kterým se nepřetržitě věnuje už mnoho let. Jeho trendové předpovědi se až s obdivuhodnou přesností plní.
 PXS má vytříbené oko, vidí potenciál a talent díky jeho schopnosti vyčíst z kontextu i to, co je teprve v zárodku konkrétního tvůrce. Konzultace nad aktuální prací, nejen mladých designérů, jsou vždy velkým přínosem, inspirací, nasměrováním a povzbuzením do jejich další tvorby.
Mgr. Andrea Březinová
Andrea je historička umění a kurátorka. Od roku 2001 pracuje v Moravské galerii v Brně, v současné době jako kurátorka sbírky textilu a módy. Je spoluautorkou výstavy a publikace Vídeňská secese a moderna 1900-1925, 2005. Spolu s Tomášem Zapletalem připravila výstavu a publikaci Brno - moravský Manchester. 250 let metropole textilního průmyslu, 2014. Připravila výstavu Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce, 2016. Spolu s Jiřím Zahrádkou připravili výstavu a publikaci Inez Tuschnerová, 2018. Podílela se na koncepci nové expozice Art Design Fashion Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie z roku 2021. V letech 2015-2017 připravila několik intervencí do stálé expozice užitého umění MG v prostoru DesignLive! věnovaných současným designérům: alešbáry (Bára a Aleš Šeligovi), Tereza Rosalie Kladošová, Denisa Nová & Helena Lukášová, Milan Pekař. V letech 2020-2022 spolupracovala s Jitkou Škopovou a Ateliérem textilu UMPRUM v Praze na grantovém projektu NAKI Průmysl a umění: opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, vznikla publikace a výstava Hlavu vzhůru! Furt se de! v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a v letech 2021-2023 na grantovém projektu ÉTA TAČR (UMPRUM a Preciosa Ornela) Výzkum v oblasti digitalizace skleněných komponentů na textil, jehož výstupem je výstava Silentium. Tichá metamorfóza tradice v Nisa Factory v Jablonci nad Nisou.
Její rozsáhlé znalosti přispívají v tematických konzultacích s CFC k odborným vhledům a analýzám zejména v textilním sektoru.
Oldrich Voyta
Oldřich je český designér, vystudoval MgA. program Design obuvi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V Ph.D. studiu pokračuje v prohloubení implementace technologií v obuvi na Fakultě technologické UTB - v oboru Technologie makromolekulárních látek. V celostátním finále soutěže FameLab získal 1. cenu za prezentaci svého výzkumu „Zonal Personalized Footwear“. Pracoval jako vedoucí designér v Pekingu v Číně ve studiu VO5 a design & technology studiu DeFacto. Za jejich projekt nositelných high-tech protismogových masek obdržel 1. RedDott Award 2018. Svou tvorbu pravidelně prezentuje v České republice i po celém světě: London Fashion Week, Milano Design Week, Consumer Electronic Show - CES v Las Vegas, Paříž 3D Expo aj. Jeho tvorba je obvykle inspirována liniemi lidského těla, které jsou prezentovány jako téma nebo založené na biomechanice pohybu jako takového.
Jeho okouzlení řemeslem a novými technologiemi, rovněž tak i smysl pro tradice a udržitelnost; jejich vzájemnou a nezbytnou implementaci do aktuální doby spojuje s vizemi budoucnosti.
DIVIDER_Arrows

Your Fashion Story
Start Here.

LINE-H-Space-301

Sector

Design
Art
Craft
Media
LINE-H-Space-301

Industry

Fashion
Jewellery
Accessories
Shoes


LINE-H-Space-301

Happenings

Weekly Spin
HQ Calling
Calendar
Support
LINE-H-Space-301

Share

Talks Show
Podcast
Shows
Events
 
LINE-H-Space-301

Connect

Business
Education
Sponsoring
Mapping
LINE-H-Space-301

Focus

Women
Men
Kids
Pets
LINE-H-Space-301

Navigate

LINE-H-Space-301

Address

Czech Fashion Council
Celetná 558/12
Praha 1
110 00
Czech Republic

LINE-H-Space-301

Kontakt

+420 123 456 789

Všechny značky a ochranné známky prezentované na webových stránkách Czech Fashion Council™️ jsou vlastnictvím příslušných společností nebo agentur. Projekty představují spolupráci návrhářů, designérů, stylistů, umělců a jejich iniciativ. Žádný ze zde uvedených projektů nekopírujte ani nezveřejňujte bez písemného souhlasu CFC™️ (případně CFH™️ nebo CFF™️) a/nebo příslušných společností a agentur.

Back to top Arrow
View